Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prowadzimy sprawy: – przed organami administracyjnymi I instancji i odwoławczymi oraz w postępowaniach nadzwyczajnych

– o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności prawomocnych decyzji;

– w przypadku tych decyzji od których istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego przygotowujemy skargę bądź skargę kasacyjną oraz zapewniamy reprezentację sądową;

– przed organami egzekucyjnymi; oceniamy prawidłowość egzekucji i poprawność tytułu egzekucyjnego. W powyższym zakresie przygotowujemy też poszczególne pisma w zależności od etapu postępowania

– składamy odpowiednie wnioski wszczynające postępowania administracyjne, odwołania od decyzji, wezwania do usunięcia naruszeń prawa, skargi na bezczynność organu bądź przewlekłe prowadzenie postępowania, przygotowujemy pisma w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Na każdym etapie możemy  Państwa zastępować przed organami administracji.

Opiniujemy Państwa zamierzenia pod kątem zgodności z prawem administracyjnym i szanse powodzenia postępowań.