Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

– prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi I instancji i odwoławczymi oraz w postępowaniach nadzwyczajnych – o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji;

– prowadzenie spraw przed administracyjnymi organami egzekucyjnymi;

– przygotowanie poszczególnych pism – m.in. pism inicjujących postępowania, odwołań od decyzji, wezwań do usunięcia naruszenia prawa, skarg na bezczynność, wniosków, pism z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji;

– prowadzenie spraw w postępowaniach sądowoadministracyjnych na każdym etapie postępowania, przygotowanie poszczególnych pism;

– przygotowanie opinii prawnych.

Formularz kontaktowy