Prawo rodzinne, spadkowe, pracy

PRAWO RODZINNE

 

 

Pomoc prawna w tym zakresie dotyczy uprawnień i obowiązków mających źródło w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

– sprawy dotyczące regulacji kontaktów z dzieckiem, dochodzenie uprawnień alimentacyjnych, sądowego zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;

– sprawy małżeńskie m.in. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sądowe rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sądowe zezwolenia na dokonanie czynności w razie braku zgody współmałżonka, nakaz wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych należności w całości lub w części do rąk współmałżonka, sprawy o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z współmałżonków wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny;

– podział majątku wspólnego w razie ustania wspólności majątkowej, ustalenie udziałów majątkowych małżonków, zwrot wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego;

– postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

PRAWO SPADKOWE

Sprawy dotyczące stwierdzenia spraw do spadku, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku. Dochodzenie zachowku, dział spadku, sprawy o wydanie przedmiotu zapisu, stwierdzenie niegodności dziedziczenia.

Dochodzenie praw, będących konsekwencją śmierci osoby fizycznej:

  • realizacja uprawnień dotyczących spółdzielczych praw lokatorskich,
  • realizacja praw do lokalu wykupionego z bonifikatą udzieloną przez gminę/Skarb Państwa – dział spadku lub inne rozliczenia spadkowe przed upływem 5 lat od chwili wykupu przez pierwotnego nabywcę – https://www.kancelaria-sowa.pl/wezwanie-do-zwrotu-bonifikaty/,
  • podział majątku wspólnego w związku ze śmiercią współmałżonka.
PRAWO PRACY

Dochodzenie uprawnień wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw.

Przygotowanie i analiza umów na podstawie których ma nastąpić zatrudnienie, umów o zakazie konkurencji.