Home

Obsługa prawna firm i klientów indywidualnych

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

PRAWO CYWILNE

Oferuję wsparcie w różnych sytuacjach prawnych, w których istnieje potrzeba ochrony praw majątkowych i niemajątkowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Współpraca w tym zakresie może przybrać formę porady w związku z konkretnym problemem prawnym, przygotowania opinii prawnej,  pisma jak też prowadzenia w imieniu klienta sprawy sądowej. WIĘCEJ

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Oferuję wsparcie w dochodzeniu uprawnień majątkowych i niemajątkowych wynikających ze stosunków rodzinnych i stosunku pracy (w tym  stosunku pracy wykonywanego w oparciu o umowę cywilnoprawną) a także dochodzenie uprawnień wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym (prawa do emerytury, renty i zasiłków).  WIĘCEJ

DLA FIRM

Oferta obejmuje wsparcie prawne w różnych aspektach i na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej m.in. doboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności, postępowania rejestrowego a także bieżące wsparcie prawne dotyczące dochodzenia należności, wzorów umów i regulaminów, uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych i sądowych. WIĘCEJ

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Oferta obejmuje wsparcie prawne w zakresie postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.  Możliwe jest zarówno prowadzenie sprawy w imieniu klienta jak i przygotowanie poszczególnych pism, pomoc w rozwiązaniu konkretnego zagadnienia prawnego czy przygotowanie opinii prawnej. WIĘCEJ

O MNIE

Kobieta z założonymi rękami, stojąca na tle ściany.

Jestem doświadczonym prawnikiem, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyłam w 2005 r., po odbyciu aplikacji radcowskiej uzyskałam wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam przez wiele lat pracując w kancelariach radcowskich, doradzając firmom i klientom indywidualnym m.in. w obszarach prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem, w oparciu o stan faktyczny i dokumentację przedstawioną przez Państwa. Wstępne spotkanie może odbyć się w siedzibie kancelarii przy ul. Kieleckiej w Krakowie bądź w innym miejscu, jeśli jest to dla Państwa bardziej dogodne. W razie trudności komunikacyjnych możliwy jest również kontakt za pośrednictwem Internetu poprzez pocztę elektroniczną lub komunikator w rodzaju Skype. Po konsultacji i ocenie stanu faktycznego podejmują Państwo decyzję dotyczącą dalszych działań i współpracy.

ul. Kurzei 13/28, 31-618 Kraków