Prawo gospodarcze

Kobieta i mężczyzna rozmawiają przy stole na którym leży otwarty laptop oraz dokumenty.

SPRAWY GOSPODARCZE

Wspieram klientów w różnych sytuacjach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i monitorowaniem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi:

– na etapie tworzenie podmiotu gospodarczego wspieram wybór optymalnej formy prawnej przy uwzględnieniu kosztów  prowadzenia działalności, w tym kosztów obsługi księgowej a także odpowiedzialności przedsiębiorców za zobowiązania poszczególnych podmiotów,

– opracowuję dokumentację niezbędną dla utworzenia danego podmiotu jak i niezbędną dla  potrzeb rejestracji, zgłoszenia zmian, zawieszenia działalności bądź wykreślenia podmiotów gospodarczych z Krajowego  Rejestru Sądowego, opracowuję także dokumentację związaną z przekształceniem istniejących podmiotów,

– przygotowuję projekty aktów korporacyjnych takich jak: umowy spółek, statuty, akty organów spółek, regulaminy i inne,

–  reprezentuję przedsiębiorców w procesie dochodzenia zapłaty i w postępowaniach sądowych, dotyczy to przygotowania m.in.: pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji, odpowiedzi na pisma procesowe, skargi kasacyjnej, zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,

– reprezentuję przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w procesie uzyskiwania zgód i pozwoleń, w postępowaniach podatkowych i innych postępowaniach administracyjnych,

– opracowuję i opiniuję dokumentację dla potrzeb obrotu gospodarczego, taką jak: umowy, wzorce umowne,  ogólne warunki umów, regulaminy, regulaminy sklepów internetowych, oferty i in.

 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej często może pojawić się konieczność podejmowania decyzji dotyczących kwestii prawnych. Dotyczy to formalności związanych z rejestracją działalności, dopełnieniem wymogów wynikających z przepisów branżowych, uzyskaniem określonych zgód czy pozwoleń, udziału w postępowaniu sądowym. Bezpieczeństwo przedsiębiorcy jest znacząco zwiększane poprzez przemyślane opracowanie umów a zwłaszcza wzorców umownych, którymi przedsiębiorca posługuje się wielokrotnie, opracowanie regulaminów np. sklepów internetowych, stworzenie jednolitych procedur reklamacyjnych itp., zabezpieczanie przyszłej zapłaty należności przez kontrahentów.  Wreszcie wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców dotyczą obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi czy podatkami.

Oferuję Państwu wsparcie prawne, które pozwoli Państwu zaoszczędzić czas oraz zasady współpracy elastycznie dostosowane do Państwa potrzeb i  nakładu pracy. Więcej informacji na mój temat znajdą Państwo tutaj: http://www.kancelaria-sowa.pl/o-mnie/

FORMULARZ KONTAKTOWY