Prawo gospodarcze

Kobieta i mężczyzna rozmawiają przy stole na którym leży otwarty laptop oraz dokumenty.

Kancelaria udziela wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej i monitorowaniu jej dostosowania do przepisów:

– dobór optymalnej formy prawnej (przy uwzględnieniu kosztów  prowadzenia działalności, w tym kosztów obsługi księgowej a także odpowiedzialności przedsiębiorców za zobowiązania poszczególnych podmiotów),

-dokumentacja niezbędna dla utworzenia danego podmiotu i jego rejestracji, zgłaszanie zmian, zawieszenia działalności bądź wykreślenia podmiotów gospodarczych z Krajowego  Rejestru Sądowego,

– projekty aktów korporacyjnych takich jak: umowy spółek, statuty, akty organów spółek, regulaminy i inne,

–  reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących braku zapłaty dotyczy to przygotowania m.in.: pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji, odpowiedzi na pisma procesowe, skargi kasacyjnej, zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. Sprawy gospodarcze dotyczące braku zapłaty najczęściej rozpoznawane są w postępowaniu nakazowym i upominawczym, w sprawach w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, sprawy kierowane są do postępowania uproszczonego.

Wysokość opłat sądowych w razie dochodzenia praw majątkowych uzależniona jest od wartości prawa:

1)do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2)ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3)ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4)ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5)ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6)ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7)ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
Źródło: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.ns/DocDetails.xsp?id=WDU20051671398

– reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w procesie uzyskiwania zgód i pozwoleń, w postępowaniach podatkowych i innych postępowaniach administracyjnych,

– opracowuję i opiniuję dokumentację dla potrzeb obrotu gospodarczego, taką jak: umowy, wzorce umowne,  ogólne warunki umów, regulaminy, regulaminy sklepów internetowych, oferty i in.

W toku prowadzenia działalności gospodarczej często może pojawić się konieczność podejmowania decyzji dotyczących kwestii prawnych. Dotyczy to formalności związanych z rejestracją działalności, dopełnieniem wymogów wynikających z przepisów branżowych, uzyskaniem określonych zgód czy pozwoleń, udziału w postępowaniu sądowym.

Bezpieczeństwo przedsiębiorcy jest znacząco zwiększane poprzez przemyślane opracowanie umów a zwłaszcza wzorców umownych, którymi przedsiębiorca posługuje się wielokrotnie, opracowanie regulaminów np. sklepów internetowych, stworzenie jednolitych procedur reklamacyjnych itp., zabezpieczanie przyszłej zapłaty należności przez kontrahentów.  Wreszcie wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców dotyczą obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi czy podatkami. Oferuję Państwu wsparcie prawne, które pozwoli Państwu zaoszczędzić czas oraz zasady współpracy elastycznie dostosowane do Państwa potrzeb i  nakładu pracy. Więcej informacji na mój temat znajdą Państwo tutaj: http://www.kancelaria-sowa.pl/o-mnie/